logo7

  button1  Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.

Představujeme Vám oddíl tělesně postižených sportovců Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. Jedná se v tuto chvíli o jeden z největších, nejúspěšnějších oddílů tělesně postižených atletů v České republice, a to nejen podle počtu členů, ale i podle sportovních výsledků v rámci České republiky i na mezinárodním poli..

Základní projekt

button bank

 00

 

ZÁKLADNÍ PROJEKT

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. je spolek založený členy Hvězdy Pardubice, oddílu tělesně postižených sportovců (dále jen oddíl TPS). Především z ekonomických důvodů se oddíl TPS rozhodl pro oddělení od sportovního klubu, jehož součástí byl posledních 15 let. Obě části klubu už jsou tak rozsáhlé, že to jeden aparát příliš zatěžuje. Aby se mohl oddíl TPS dále rozvíjet dle svých představ, potřebuje vlastní právní subjektivitu.

Vzhledem k tomu, že oddíl TPS (dále spolek) je znám svou velmi silnou základnou reprezentantů, kteří se účastní vrcholných světových akcí, největší oblastí rozvoje pro další období pro něj bude rozvoj sportu dětí a mládeže. V Pardubickém kraji ani v České republice není jednotný systém podpory sportu handicapované nebo sociálně znevýhodněné mládeže. Ve spolku se k dnešnímu dni sdružuje téměř 170 členů, z toho cca 120 dětí z pardubických speciálních škol – Svítání, A. Krause a Do Nového.

Děti sportují od dubna do října v areálu Městského atletického stadiónu bez jakéhokoli omezení. Spolek pro ně nakoupil v letošním roce sportovní vybavení, oblečení, prostředky k rehabilitaci a také zajistili nového trenéra na skupinovou kondiční přípravu ve spolupracujících fitcentrech. Děti samozřejmě necvičí na těžkých strojích, ale seznamují se se základy správného družení těla, pohybu, fungování svalů, výživy a se základními pravidly posílení pohybového aparátu a zlepšení kondice.

Funkcionáři spolku už letos nabídli dětem celou řadu menších závodů, aby si vedle Školního atletického parapoháru mohli porovnat síly se svými vrstevníky a hlavně, aby se atletice věnovali cíleně a soustavně, ne jen nárazově.

Jedním z nejdůležitějších budoucích cílů spolku je snaha vybudovat mezičlánek mezi dětmi ze škol a dospělou reprezentací. Současný stav je takový, že děti po ukončení školní docházky odejdou a už se většinou ke sportu nevrátí. Spolek již teď zakládá skupinky dětí, které se pravidelně a soustavně připravují i mimo školní docházku a následně mezi nimi vybírat vhodné typy pro přechod mezi dospělé. Spolek se snaží své členy motivovat a podporovat ve sportu ať už na masové, výkonnostní nebo vrcholové úrovni.

Dalším cílem funkcionářů spolku je oslovit všechny organizace, které jakýmkoli způsobem sdružují osoby s handicapem (i děti) v Pardubickém kraji a nabídnout jim spolupráci.

Posláním spolku Atletika Bez Bariér Pardubice, organizace tělesně postižených sportovců je umožnit všem lidem s handicapem možnost začlenit se do kolektivu či do společnosti prostřednictvím sportu, najít smysl a využití volného času, umožnit osobám s handicapem zlepšit jejich fyzický a tím i psychický stav pomocí sportovních aktivit, zároveň ale také umožnit růst jejich sportovní kariéry a vytvořit jim podmínky pro vlastní rozvoj.

Cílem spolku je vedle neustálého plnění poslání oddílu také zajistit co nejlepší podmínky pro své členy a další handicapované sportovce a organizace zaštiťující osoby s handicapem, a to jak finanční, tak hmotné, prostor pro sportování, dostatek nářadí a náčiní k jejich činnosti a také dostatek kvalifikovaných cvičitelů a trenérů, včetně organizace sportovních soutěží a jiných akcí.

Aby mohl toto své poslání a cíl naplnit, musí v průběhu roku zajistit financování ze zdrojů partnerů a sponzorů. Předpokládané náklady na provoz spolku v kalendářním roce 2017 se budou pohybovat okolo částky 2 mil. Kč (viz rozpočet projektu)

Začátky samostatného fungování Atletiky Bez Bariér Pardubice, z. s. byly velmi náročné, ale my máme maximální snahu, aby se tato změna žádným způsobem nedotkla samotných sportovců. Nejhorší období už se nám podařilo úspěšně překonat, přesto se na Vás dnes obracíme s prosbou o pomoc a podporu.

Věříme, že Vás náš projekt zaujal, a že nám finanční podporou pomůžete naplnit naše cíle a poslání.

S díky a s pozdravem

podpis

Eva Hrdinová

 

PODROBNÉ INFORMACE O ČINNOSTI SPOLKU ATLETIKA BEZ BARIÉR PARDUBICE

Dospělí včetně reprezentace

Atletika Bez Bariér (dříve Hvězda Pardubice) vstupuje již do své 20. sezóny. Je bezesporu jedním z největších a nejúspěšnějších v České republice. V roce 2017 eviduje ve svých řadách již téměř 170 řádných členů, z toho 7 českých reprezentantů jako jsou např. Martin Němec, Jaroslav Petrouš, Jan Vaněk, Vendula Písaříková, Martin Zach, Michal Enge, apod.

Rok 2016 byl rokem paralympijským. Členové spolku tvrdě bojovali o náročné kvalifikační limity. Sezóna odstartovala v březnu mítinkem v Dubaji, pokračovala závodem reprezentace v Olomouci, dále Mistrovstvím Evropy v Itálii, kde reprezentovali atleti Jan Vaněk v hodu kuželkou (získal 4. místo) a Jaroslav Petrouš v hodu diskem (6. místo) a ve vrhu koulí (9. místo).

O paralympiádu bojovali 3 členové spolku – Jan Vaněk, Michal Enge a Martin Zach. Kvalitní a stabilní výkonnost Jana Vaňka nakonec zvítězila i nad novým českým rekordem Michala Engeho, i nad 2. místem ve světovém žebříčku Martina Zacha. Jan Vaněk skončil na paralympiádě na 8. místě. Mistrovství světa juniorů IWAS se zúčastnil Lukáš Štěpják a byl 3. v hodu diskem a 7. v hodu oštěpem. Sportovci Hvězdy dále přivezli 7 medailí z mistrovství republiky, 11 sportovců startovalo v Českém poháru.

V roce 2017 opět startovali členové spolku Jaroslav Petrouš, Martin Zach a Michal Enge na nominačním mezinárodním mítinku v Dubaji a přivezli do Pardubic neuvěřitelných 6 medailí a splněné nominační limity na Mistrovství světa v Londýně (červenec 2017), na které se teď intenzívně připravují.

111

Svazy zastřešující sport handicapovaných stále nejsou plně schopny hradit náklady reprezentace. Pro naše atlety to znamenalo a stále znamená, že pokud chtějí plnit limity na vrcholné akce, musí si zahraniční výjezdy na sankcionované závody hradit z vlastních zdrojů. Stejně tak, co se týče paralympiády, mistrovství světa, Evropy a dalších akcí. Jen letošní výjezd na nominační závod do Dubaje vyšel spolek na více než 250 tis. Kč.

222

I z tohoto důvodu hledáme všechny možné zdroje, abychom mohli naše sportovce, kteří vkládají do své přípravy maximum a pro některé se atletika stala jedním z mála světlých bodů v jejich životech, podpořit a pomoci jim nejen hmotně, personálně, ale i finančně. Jen připomínám, že v ČR neexistuje pojem profesionální sportovec mezi handicapovanými. Atletům přispívá na jejich sportovní činnost spolek, zbytek si musí hradit z vlastních zdrojů.

 

Děti a mládež

Mnoho z charakteristiky péče o mládež bylo již uvedeno v úvodu tohoto projektu (Základní projekt). Oddíl zajišťuje v průběhu atletické sezóny činnost a sportovní podmínky nejen pro vrcholový, ale i pro výkonnostní a masový sport handicapovaných ve spolupráci se Speciálními školami a Denními stacionáři Artura Krause, Základní školy a školy praktické Svítání a od roku 2016 nově i ZŠ Pardubice, Do Nového. Je to již na 140 dětí ve věku od 6 do 18 let.

 333

Handicapovaní atleti jako pořadatelé

Spolek v průběhu roku pořádá náborové akce pro zájemce z řad tělesně postižených různých věkových kategorií. V měsíci květnu pořádal již 20. ročník Velké ceny tělesně postižených sportovců v atletice vozíčkářů za účasti celé české státní reprezentace. Na začátku června 2017 proběhl již 9. ročník Školního atletického parapoháru a v září uvidí diváci při prestižním atletickém mítinku Rozloučení se sezónou 2017 celou českou špičku handicapovaných atletů.

Celou sezónu se spolek prezentuje na různých exhibicích a školních či kulturních akcích, aby přiblížil sport handicapovaných běžné veřejnosti, například v květnu při Vinařském půlmaratonu, v červenci a v srpnu se chystá exhibice na Dostihovém závodišti a také se atletik Bez Bariér představí v rámci Sportovního parku Pardubice. Pořadatelé poprvé uspořádali i měřené tréninky a konkurenční závody pardubických speciálních škol a kolektivů handicapovaných dětí z Pardubického kraje a další ještě připravují na druhou část roku.

444

Náklady organizace

V průběhu roku je třeba zajistit pro členy (kromě sportovních akcí):

1) prostory pro zimní přípravu (pronájem tělocvičen)
o Spolek si pronajímá prostory Městského atletického stadiónu a tak má dostačující prostory pro letní venkovní sportovní přípravu, ale chybí jí prostory pro zimní přípravu a kvalitní posilovna a také prostory, které by se daly využívat za špatného počasí. Tyto prostory si musí v rámci možností zajišťovat a pronajímat v dosahu sportovců od jiných subjektů.

2) náhrady za jízdné a proplácení cestovného
o Mnoho členů spolku dojíždí na sportovní přípravu z celé ČR (Praha, České Budějovice, Pacov, Hořice apod.) a spolek jim přispívá na většinu nákladů spojených s dojezdy na specializované tréninky, stejně tak na jednotlivé sportovní akce v průběhu sezóny.

3) dostatečného množství sportovního vybavení
o sportovní oblečení, dresy, teplákové soupravy, batohy apod. V roce 2017 se muselo z důvodu změny názvu spolku vše pořídit znovu, část přetisknout.

4) sportovního náčiní i nářadí (speciální vrhačské konstrukce, vozíky pro dráhové disciplíny, speciální posilovací stroje určené pro handicapované sportovce apod.)
o spolek zajišťuje pro své sportovce vrhačské odhodové konstrukce a vrhací stolice, které jsou velmi finančně nákladné. Spolek musí jinak každoročně zajišťovat nákup sportovního vybavení (oštěpy, disky, koule, kuželky, medicinbaly, potřeby pro posilování pro handicapované apod.).

5) dostatek kvalifikovaných cvičitelů a trenérů. V roce 2017 přijal spolek do svých řad nového kondičního trenéra mládeže, který má na starosti nejen vedení jednotlivých skupin dětí, ale i veškerou administrativu.

6) spolek má v tuto chvíli 4 kvalifikované trenéry - specialisty, kteří mají každý svou skupinu sportovců. Věnují se přípravě v průměru od 6 do 30 hodin týdně každý.

7) potřebné množství doprovodů a pomocníků
o vedle trenérů a cvičitelů je třeba zajistit pro nejvíce handicapované sportovce kvalifikované doprovody a pomocníky či osobní asistenty, kteří jim pomáhají s běžnými denními potřebami včetně části sportovní přípravy.

8) náborové akce a výcvikové tábory pro „nováčky“ i vrcholové sportovce
o spolek pořádá v průběhu roku několik náborových akcí pro začínající sportovce, pro děti, které se s atletikou seznamují, ale i informační schůzky a přednášky pro osoby se získanými handicapy směrem k vyplnění jejich volného času a představení možností v kolektivu atletů a při sportovní přípravě. Stejně tak pořádá spolek každoročně několik výcvikových táborů pro své členy, kteří se aktivně účastní sportovních akcí (např. před začátkem sezóny, před vrcholnými akcemi sezóny apod.). Akce pořádá spolek nejen na domácím stadiónu v Pardubicích, ale také ve sportovních střediscích v Nymburce, v Olomouci či Praze (především v zimních měsících).

9) ubytování a stravu
o hlavně při náborových akcích (většinou 4 denní) a výcvikových táborech (týdenní – 14 denní) zajišťuje oddíl sportovcům ubytování a stravu v ubytovacích zařízeních v blízkosti sportoviště.

10) příspěvek na účast na vrcholných akcích
o Vzhledem k dlouhotrvajícímu sporu v paralympijském hnutí nemá svaz dostatečné množství finančních prostředků na úhradu startů všech reprezentantů na vrcholných akcích. Většina atletů si starty na ME, MS, a mezinárodních mítincích hradí z vlastních zdrojů nebo přispívá na svou účast.

11) regeneraci, rehabilitaci, doplňky výživy
o spolek zpravidla přispívá svým sportovcům na náklady na regeneraci, rehabilitaci a doplňky výživy.

 

Rozpočet projektu na celoroční činnost spolku Atletika Bez Bariér Pardubice:

tab1

 

Rozpočet projektu – mládež:

tab2

NAŠI PARTNEŘI

 • NSA
 • KRAJ
 • MESTO
 • OBVOD5
 • Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ
 • Agrofert
 • ČD-IS
 • NADACE 2000
 • SLUZBY_PCE
 • CHT
 • https://kolibrikcsr.cz/
 • https://www.csobpoj.cz/
 • https://www.2vv.cz/
 • https://www.2vv.cz/
 • NADACE
 • CALYPSO
 • JHV
 • GEOOBCHOD
 • ACT
 • EOP
 • BAUSET
 • MARHOLD
 • KVIS
 • 211
 • PRODIN
 • APRIS PRO
 • STAFI
 • MIROS
 • ERA
 • AUTO HYBEŠ
 • ČPS
 • David Dospěl
 • Foxconn
 • CUS
 • GAMA
 • CSOB
 • Harcross
 • http://sportpomaha.org/
 • https://www.2vv.cz/
 • ČATHS
 • MAUER
 • PPP
 • Josefová
 • MO4
 • Janáčková
 • FINET
 • HAINZ
 • TOITOI
 • MERCATO
 • KOSTKA
 • GOLDFEIN
 • KRALOWETZ
 • BECO
 • SZS
 • GLENOWELL
 • TATRA
 • DERMACOL
 • VaF
 • LIBELLA
 • JIPAST
 • Kooperativa
 • Nektar
 • Daiyto Ryu
 • Burza Filantropie
 • Potravina

Nabídka pro partnery

Cookies používáme na zlepšení kvality našeho webu. Pokračováním procházení webu souhlasíte s jejich používáním. Chcete-li zjistit vice informaci o cookies, ktere pouzivame, a jak je odstranit, viz. Více informací ZDE.

  Souhlasim s pouzivanim cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk